Betingelser

Vi følger forbrukerkjøpsloven. Så våre betingelser er det ikke noe spesielt med, men vi er forpliktet til å oppgi info.

GJELDENDE BETINGELSER

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.petblower.no til forbrukere.

Vi følger forskriftene, herunder angreretten og det som er gjengitt hos forbrukerrådet:

Definisjon av parter
Selger er: Petblower.no, Gladengveien 4M, 0661 Oslo
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikk
For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen som består av følgende punkter:

 

  • Valg av produkter
  • Handlekurven
  • Valg av forsendelses- og betalingsmåte
  • Eventuell registrering av konto 
  • Kontroll av bestillingen
  • Bekreftelse av bestillingen
  • Mottak av ordrebekreftelse

 

Bestillings- og avtaleprosess
Du kan kansellere eller bytte din ordre innen 3 timer etter at du har bestilt din vare på nett, med mindre den er behandlet. Denne regelen gjelder også ved direkte kjøp ved utsalgssted.  
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen

Dersom du har bestilt varer, enten etter avtale på mail eller i nettbutikken og vil hente disse på et senere tidspunkt så avtales dette mellom oss.

Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi deg som kunde så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller en del av denne, dersom produktet er utsolgt eller vi ikke kan levere den ved ulike grunner, som feks feil priset eller andre ulike årsaker. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet, eller når vi eventuelt kan få varen på lager. Du vil få muligheten til å vente til varen er på lager eller kansellere bestillingen.

Priser
Priser er inkludert moms. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. 


Uavhentede pakker 
Å unnlate å hente pakken, er ikke det samme som å benytte seg av angreretten! Det er kundens ansvar å få ut pakken før den blir sendt tilbake. Ønsker du å benytte deg av 14 dagers angrerett, ber vi deg hente ut pakken og fylle ut angreskjema. Benytter du deg av denne retten, vil du kun måtte betale returfrakt til oss. Opplysninger om retur av varer og porto er beskrevet i hensyn til forbrukerrådet.
Det er kundens ansvar å følge med på pakker som er bestilt. Eventuelle feil som er gjort iforhold til en bestilliing er kundens ansvar.
Uavhentede pakker som blir returnert av posten/postnord blir fakturert med 250kr + postens satser for frakt.Ved postoppkrav betales varens pris tilbake og ikke hele postoppkravet, da dette er en tilleggstjeneste kunde har valgt selv.

 

Levering og forsinkelse

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Sjekk da dine kontosider. Produkter som er utsolgt vil ta fra 1-2 uker med hurtig post før de er på lager, 
Dersom den bestilte varen ikke kan leveres vil kunden få tilbud om en annen vare eller pengene tilbake. Dersom deler av ordren er på lager, vil Petblower informere om dette på forhånd. Det resterende produktet vil da bli sendt i ettertid


Reklamasjon
Det er imidlertid ikke en mangel hvis feilen skyldes unormal slitasje eller uriktig bruk - f.eks. at du har brukt den i strid med bruksanvisningen, eller at den har vært utsatt for ytre påvirkning – f.eks. lynnedslag. Er det slike årsaker til feilen, har du normalt ikke krav på at selgeren dekker dine omkostninger til f.eks. reparasjon eller omlevering.

Etter forbrukerkjøpsloven har vi også en streng opplysningsplikt som sier at han må opplyse om alle forhold som du har grunn til å regne med å få. Det vil si at du har krav på å få opplysninger dersom det er deler ved produktet som må påregnes å ha en kortere levetid eller som trenger særskilt vedlikehold. Dersom selgeren ikke har gitt deg slike opplysninger (enten direkte, i bruksanvisning eller lignende) vil det som regel være en mangel hvis det oppstår feil på varen i reklamasjonstiden.

Som hovedregel har vi ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Hvis du kjøper en vare med mangler, gir forbrukerkjøpsloven deg visse rettigheter. En vare er mangelfull dersom den ikke er som dere har avtalt. Ved mange kjøp er det ikke avtalt noe spesielt med hensyn til varens kvalitet osv. Da har du etter forbrukerkjøpsloven krav på at varen har samme egenskaper og holdbarhet som tilsvarende ting i samme prisklasse. Du har også krav på at varen har de egenskaper og den kvalitet som selgeren har opplyst direkte til deg eller gjennom sin markedsføring.

Dersom en vare er skadet under transport, må kjøperen kontakte bring/schenker. Petblower har ingen ansvar for pakker hvor det er påført skade, da dette er utenfor vår kontrollområde.

Petblower har ingen ansvar for feilaktig bruk av en vare som kan påføre en skade på annet produkt.

Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Merk at angrettsloven gjelder kun for privatkjøp.
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
 For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Original emballasje må også medfølge.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.

 

Kansellering

Kunden kan når som helst kansellere sin bestilling før det er sendt ut.

Bestselgere