Betingelser

GJELDENDE BETINGELSER

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.petblower.no til forbrukere.

Vi følger forskriftene, herunder angreretten og det som er gjengitt hos forbrukerrådet:

Definisjon av parter
Selger er: Petblower.no, Tollbugata 98, 3041 Drammen.
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikk
For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen som består av følgende punkter:

 

  • Valg av produkter
  • Handlekurven
  • Valg av forsendelses- og betalingsmåte
  • Eventuell registrering av konto 
  • Kontroll av bestillingen
  • Bekreftelse av bestillingen
  • Mottak av ordrebekreftelse

Bestillings- og avtaleprosess
Du kan kansellere eller bytte din ordre innen 3 timer etter at du har bestilt din vare på nett, med mindre den er behandlet. Denne regelen gjelder også ved direkte kjøp ved utsalgssted.  
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingene.

Dersom du har bestilt varer, enten etter avtale på mail eller i nettbutikken og vil hente disse på et senere tidspunkt så avtales dette mellom oss.

Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi deg som kunde så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller en del av denne, dersom produktet er utsolgt eller vi ikke kan levere den ved ulike grunner, som feks feil priset eller andre ulike årsaker. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet, eller når vi eventuelt kan få varen på lager. Du vil få muligheten til å vente til varen er på lager eller kansellere bestillingen.

Priser
Alle priser er inkludert mva og mva betales av kunden.  Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Unntaket er papir og vinylbakgrunner.

Dersom din ordre er for stor til at det kan sendes i èn kolli så forbeholder vi oss retten til å måtte pålegge ekstra frakt for antall kolli det måtte gjelde. Portokostnader vil være ihenhold til postens avgifter. Er portoen feil så forbeholder vi oss retten til en justering.

Uavhentede pakker 
Å unnlate å hente pakken, er ikke det samme som å benytte seg av angreretten! Det er kundens ansvar å få ut pakken før den blir sendt tilbake. Ønsker du å benytte deg av 14 dagers angrerett, ber vi deg hente ut pakken og fylle ut angreskjema. Benytter du deg av denne retten, vil du kun måtte betale returfrakt til oss. Opplysninger om retur av varer og porto er beskrevet i hensyn til forbrukerrådet.
Det er kundens ansvar å følge med på pakker som er bestilt. Eventuelle feil som er gjort iforhold til en bestilliing er kundens ansvar.

For varer og ordrer som lagt inn hvor kunden ikke gir beskjed eller unnlater å hente etter 7 dager, eller betaling, etter at vi/posten har gitt beskjed, eller lar være å svare på mail eller telefon vil det være et avbestillingsgebyr samt et håndteringsgebyr. Dette i henhold til forskriftene om angrettloven paragraf 11 og 13. Gebyret er på 150kr for å dekke våre tap. Ved større ordrer på over 1000kr som avtalt vil det være et avbestillingsgebyr på 500 + administrasjonsgebyr samt forsendels og returkostnader. Alle priser er uten mva. Samtidig vil det påløpe et lagerleie gebyr for uanvhentede pakker via Schenker hvor de da har prøvd å kontakte kunden uten hell.

 

Levering og forsinkelse

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Sjekk da dine kontosider. Produkter som er utsolgt vil ta fra 1-2 uker med hurtig post før de er på lager, eller opp til og med 1 måned (noen ganger 6 uker) dersom det må sendes over sjøen.
Dersom den bestilte varen ikke kan leveres vil kunden få tilbud om en annen vare eller pengene tilbake. Dersom deler av ordren er på lager, vil Petblower informere om dette på forhånd. Det resterende produktet vil da bli sendt i etetrtid.
Kunder som henter varer på vår oppgitte adresse og av en eller annen grunn vil prøve ut først må gi tilbake varene samme dag.

Reklamasjon
Det er imidlertid ikke en mangel hvis feilen skyldes unormal slitasje eller uriktig bruk - f.eks. at du har brukt den i strid med bruksanvisningen, eller at den har vært utsatt for ytre påvirkning – f.eks. lynnedslag. Er det slike årsaker til feilen, har du normalt ikke krav på at selgeren dekker dine omkostninger til f.eks. reparasjon eller omlevering.

Etter forbrukerkjøpsloven har vi også en streng opplysningsplikt som sier at han må opplyse om alle forhold som du har grunn til å regne med å få. Det vil si at du har krav på å få opplysninger dersom det er deler ved produktet som må påregnes å ha en kortere levetid eller som trenger særskilt vedlikehold. Dersom selgeren ikke har gitt deg slike opplysninger (enten direkte, i bruksanvisning eller lignende) vil det som regel være en mangel hvis det oppstår feil på varen i reklamasjonstiden.

Som hovedregel har vi ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Hvis du kjøper en vare med mangler, gir forbrukerkjøpsloven deg visse rettigheter. En vare er mangelfull dersom den ikke er som dere har avtalt. Ved mange kjøp er det ikke avtalt noe spesielt med hensyn til varens kvalitet osv. Da har du etter forbrukerkjøpsloven krav på at varen har samme egenskaper og holdbarhet som tilsvarende ting i samme prisklasse. Du har også krav på at varen har de egenskaper og den kvalitet som selgeren har opplyst direkte til deg eller gjennom sin markedsføring.

Dersom en vare er skadet under transport, må kjøperen kontakte bring/schenker. Petblower har ingen ansvar for pakker hvor det er påført skade, da dette er utenfor vår kontrollområde.

PetblowerfF har ingen ansvar for feilaktig bruk av en vare som kan påføre en skade på annet produkt.

Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Merk at angrettsloven gjelder kun for privatkjøp.
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
 For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Original emballasje må også medfølge.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.

Dersom produkter er avtalt lagt til side for henting senere så vil angreretten påløpe fra første dag dette er gitt beskjed om skriftlig.
For stoffbakgrunner er det dessverre ikke angrerett med mindre den ikke er tatt i btuk. Dette fordi bakgrunnen ikke kan leveres i samme stand når den er tatt i bruk og at vi derfor ikke får solgt den videre. Det samme vil gjelde for spesialtilpassede produkter som kuttet bakgrunn m.m.

Kansellering

Kunden kan når som helst kansellere sin bestilling. Dette senest 3 dager etter bestilling. Dersom ordren består av bestilte varer som allerede har blitt prosessert, og kunden vil avbestille, vil Petblower ta et kanselleringsgebyr på 450kr + moms. Dette for å dekke våre utgifter.

Bestselgere

Tilbud  [mer]